0 542 592 28 60
Sistem Belgelendirme
sistem belgelendirme

Sistem belgelendirme, bir organizasyonun işletme süreçlerinin ve yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygunluğunu doğrulayan bir sertifikasyon sürecidir. Bu süreç, uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak çalışan bir organizasyonun belgelenmesini sağlar ve bu belge, müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar tarafından işletmenin kalitesi, güvenilirliği ve yönetim performansı hakkında güvenilir bir işaret olarak kullanılabilir.

Ürün Belgelendirme
ürün belgelendirme

Ürün belgelendirme, bir ürünün belirli bir standarda uygun olduğunun doğrulanması için yapılan bir sertifikasyon sürecidir. Bu süreç, bir ürünün kalitesini, güvenliğini ve performansını gösteren bir belge verilmesini sağlar. Belgelendirme süreci, tasarım, üretim ve test aşamalarının belgelendirme kuruluşu tarafından incelenmesi ile başlar. Bu aşamada, ürünün yönetmelik gerekliliklerine uygun olduğu doğrulanır. Ürün testleri yapılır ve performansının belirli kriterlere uygun olduğu doğrulanır.

Tescil
Tescil

Tescil, bir hak veya malın, yasal olarak kaydedilmesi veya onaylanmasıdır. Bu terim, birçok alanda kullanılabilir.
Fikri Mülkiyet: Bir ticari marka, patent, telif hakkı veya tasarımın tescili, sahibinin bu hakları yasal olarak korumasını sağlar.
Tescil işlemleri, belirli bir yönetmelik veya yasaya uygun olarak yapılmalıdır. Tescil işlemi tamamlandığında, kayıt işlemi yürürlüğe girer ve kayıt sahibinin hakları korunur ve yasal olarak kabul edilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYs), Avrupa Birliği (AB) Gümrük Kanunu’nun bir gereği olarak, yükümlü işletmelerin gümrük mevzuatı uygulamalarına uygunluğunu denetlemelerine olanak tanıyan bir statüdür. YYs statüsüne sahip olan işletmeler, AB ülkelerinde faaliyet gösterirken gümrük işlemlerinde avantajlar elde ederler.

YYs statüsüne sahip bir işletme, kendi gümrük beyannamelerini hazırlama ve sunma yetkisine sahip olur. Ayrıca, gümrük beyannameleriyle ilgili olarak önceden belirlenmiş standartları karşılamaları ve buna uygun faaliyetler yürütmeleri gerekmektedir. Bu işletmeler, yetkilendirildikleri sürece düzenli olarak gümrük beyannamelerini sunmaları ve AB gümrük mevzuatına uygunluğu göstermeleri durumunda, gümrük işlemlerinde avantajlar elde ederler. Bunlar, daha hızlı gümrük işlemleri, azaltılmış gümrük kontrolü ve daha az gümrük vergisi ödeme fırsatları gibi avantajları içerebilir.

UKBEM BELGELENDİRME