ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır ve gıda endüstrisinde faaliyet gösteren organizasyonlar için geçerlidir. Bu standart, bir organizasyonun gıda güvenliği risklerini yönetmek için uygun bir çerçeve sağlar.

ISO 22000, ISO 9001 standardına dayanır ve gıda güvenliği yönetimi için spesifik gereksinimleri de içerir. Bu gereksinimler arasında, gıda güvenliği politikaları, risk yönetimi, iletişim, acil durum planlama, ürün tasarımı ve gıda güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi yer alır.

ISO 22000, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ilkelerine dayanır ve gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını da kapsar. HACCP, gıda güvenliği risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek için bir sistemdir.

ISO 22000 sertifikası, bir organizasyonun gıda güvenliği yönetim sisteminin ISO 22000 gerekliliklerini karşıladığına dair bir kanıt sağlar. Bu sertifika, bir organizasyonun gıda güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönettiğini ve müşterilerine güvenli ve sağlıklı gıda ürünleri sağladığını gösterir.

Iso 22000 Haccp Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği yönetim sistemi, küresel düzeyde gıda zinciri içerisinde, gıda güvenliği yönetimi şartlarına uyum sağlamaktır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi!

ISO 22000:2005 standardı, kuruluşlar tarafından kanunların gereklerine odaklanmış, kuruluş gıda güvenliği yönetim sisteminde, yasal ve düzenleyici gereksinimlerle ilgili uygulamaları karşılayacak bir organizasyon gerektirmektedir.

Gıda hijyeni, sağlığı koruyan bir bilim dalıdır. Gıda hijyeni, temizlikten çok gıdanın, üretimden müşteriye ulaşma anına kadar (tarladan çatala) olan güvenliğinden emin olmak için bütün gerekli ölçümleri içerir.

ISO 22000 HACCP Sertifikasyonu Faydaları

 • • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
 • • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • • Pazarda güven kazanma
 • • Uluslararası ilişkilerde artış
 • • Rekabet gücü kazanma
 • • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • • Yönetim etkinliğini artırma
 • • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
 • • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • • Etkin zaman yönetimi
 • • Zarar gören madde miktarında azalma
 • • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • • Etkin stok kontrolü ve data sağlama
 • • Etkin müşteri hizmeti
 • • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma