Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş yükümlü (YY) statüsü, Avrupa Birliği’nin (AB) gümrük mevzuatı kapsamında, güvenilir üreticiler, ihracatçılar ve ithalatçılara verilen bir statüdür. YY statüsü, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin, gümrük işlemlerini hızlandırmasına ve kolaylaştırmasına yardımcı olur. YY statüsü, Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren işletmelere verilir. Bu işletmeler, güvenilir bir tedarikçi olduklarını göstermek için gümrük işlemleri…

Details

ISO 20906 Havaalanı Çevresi Gürültü Azaltılması Standardı

ISO 20906 standardı, havaalanlarından kaynaklanan gürültüyü azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart, havaalanı çevresindeki gürültü düzeyini azaltmak için alınabilecek önlemleri belirlemektedir. ISO 20906, havaalanlarından kaynaklanan gürültüyü azaltmak için farklı önlemler önermektedir. Bu önlemler arasında, havaalanı çevresindeki yapıların gürültüye karşı izolasyonu, uçakların daha sessiz hale getirilmesi, uçuş planlamasının yeniden düzenlenmesi gibi çeşitli tedbirler bulunmaktadır. Bu…

Details

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 standardı, kamuoyu ve sosyal araştırmaların yönetimi için bir kalite yönetim sistemi standartıdır. Bu standart, araştırma sürecinin bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak amacıyla tasarlanmıştır. ISO 20252, araştırma sürecinin tüm aşamalarını kapsar, başlangıçtan sonuca kadar olan her aşamada kalite yönetimi uygulanmasını hedefler. Standart, araştırmaların tasarımından veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerine kadar tüm aşamalarını ele alır.…

Details

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmeti Yönetim Sistemi

ISO 20000, bilgi teknolojileri hizmeti yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, bir kuruluşun IT hizmetlerini yönetirken belirli bir çerçeve kullanmasını ve hizmet kalitesini arttırmasını sağlar. ISO 20000, IT hizmetlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi için çeşitli gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler arasında, hizmetlerin belirlenmesi, tasarlanması, işletilmesi ve iyileştirilmesi gibi çeşitli unsurlar bulunur. ISO 20000, IT hizmetleri yönetiminde bir…

Details

ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi

ISO 50001, enerji verimliliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, bir kuruluşun enerji kullanımını azaltması ve enerji verimliliğini artırması için belirli bir çerçeve sunar. ISO 50001, enerji yönetiminde bir dizi fayda sunar. Bu faydalar arasında enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi, çevresel etkiyi azaltmak, enerji güvenliğinin sağlanması ve kuruluşun itibarının artması yer alır.…

Details

ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, bir kuruluşun tedarik zincirinin güvenliğini artırması için belirli bir çerçeve sunar. ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetiminde bir dizi fayda sunar. Bu faydalar arasında, tedarik zincirinin güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması, risklerin azaltılması, güvenlik standartlarının artırılması, müşteri memnuniyetinin artırılması, tedarik zinciri maliyetlerinin azaltılması ve ticari itibarın…

Details

ISO 22716 GMP İyi İmalat Uygulamaları

ISO 22716, kozmetik ürünlerin GMP (Good Manufacturing Practices – İyi İmalat Uygulamaları) gerekliliklerini karşılamak için bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standard, kozmetik ürünlerin üretiminde, paketlenmesinde, depolanmasında ve dağıtımında bir dizi gereksinimi belirler. Bu gereksinimler, ürün kalitesi, güvenliği ve etkinliği için kritik önem taşır. ISO 22716, GMP’lerin yanı sıra, kozmetik ürünlerin hijyenik üretimine de odaklanır. Bu…

Details

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002, müşteri memnuniyetinin yönetimine odaklanan bir yönetim sistemidir. Bu standart, müşteri şikayetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini ve çözülmesini sağlayan bir çerçeve sunar. ISO 10002, müşteri şikayetlerinin işlenmesine yönelik en iyi uygulamaları belirler ve şikayetlerin çözülmesi için bir dizi adım önerir. ISO 10002, müşteri şikayetleri yönetimini üç ana adımda ele alır: Şikayetlerin alınması: Müşterilerin şikayetlerinin…

Details

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini (BGYS) kurmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve sürekli olarak geliştirmesine yönelik gereklilikleri belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyonun bilgi varlıklarını korumak, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve bilgi güvenliği süreçlerini sürekli iyileştirmek için bir çerçeve sağlar. ISO 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini planlaması, uygulaması, izlemesi, değerlendirmesi…

Details

ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi

ISO 13485, medikal cihazlar için bir kalite yönetim sistemini (KYS) kurma, uygulama ve sürdürme gerekliliklerini belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyonun medikal cihaz üretiminde ve servisinde kaliteyi sağlamak için bir çerçeve sağlar. ISO 13485, bir organizasyonun medikal cihaz üretiminde veya servisinde aşağıdaki gereklilikleri belirler: Kalite yönetim sistemi: Bir organizasyon, ISO 13485’e uygun bir…

Details