ISO 20252 standardı, kamuoyu ve sosyal araştırmaların yönetimi için bir kalite yönetim sistemi standartıdır. Bu standart, araştırma sürecinin bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak amacıyla tasarlanmıştır.

ISO 20252, araştırma sürecinin tüm aşamalarını kapsar, başlangıçtan sonuca kadar olan her aşamada kalite yönetimi uygulanmasını hedefler. Standart, araştırmaların tasarımından veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerine kadar tüm aşamalarını ele alır.

ISO 20252, araştırma sürecinde yer alan tüm tarafların sorumluluklarını belirler ve araştırma sürecinin doğruluğunu artırmak için birtakım gereklilikler önerir. Bu gereklilikler arasında araştırma sürecinde kullanılacak araçların standartlaştırılması, veri gizliliğinin korunması, araştırma sonuçlarının doğru bir şekilde raporlanması gibi çeşitli unsurlar bulunur.

ISO 20252 standardı, araştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve kuruluşlar için bir yönetim sistemini belirler ve kalite standartlarının tutarlılığına yönelik bir sistem sunar. Bu standardın uygulanması, araştırma sonuçlarının güvenilirliğini artırır ve araştırmaların uluslararası standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Standardı, 30 ülke temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş, var olan ulusal standartları birleştiren ve yerini alan, ayrıca global pazar araştırmasında dünya çapında ortak bir kalite seviyesi oluşturan bir standarttır.

Bu standart; ülkeler arasında ortaya çıkan sosyal ve kültürel farklılıklar, kullanılan tanımlama ve terim farklılıklarından kaynaklanan uyumsuzlukların önlenmesi, yapılan pazar araştırmaları, kamuoyu, sosyal diğer araştırmaların daha doğru, daha şeffaf ve geçerli olması adına oluşturulmuştur.

  • Doğru, güvenilir, geçerli bilgiler sağlamak.
  • Riskleri azaltarak güven oluşumu sağlamak.
  • Verimliliği artırmak.
  • Müşteri ve şirket arasında güvenin oluşumunu sağlamak.
  • Ürün ve hizmet kalitesini artırmak.
  • Rekabet avantajını geliştirmek.
  • Ticari engelleri aşarak, uluslararası alanda iş fırsatları sağlamak.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment