ISO 20906 standardı, havaalanlarından kaynaklanan gürültüyü azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart, havaalanı çevresindeki gürültü düzeyini azaltmak için alınabilecek önlemleri belirlemektedir.

ISO 20906, havaalanlarından kaynaklanan gürültüyü azaltmak için farklı önlemler önermektedir. Bu önlemler arasında, havaalanı çevresindeki yapıların gürültüye karşı izolasyonu, uçakların daha sessiz hale getirilmesi, uçuş planlamasının yeniden düzenlenmesi gibi çeşitli tedbirler bulunmaktadır.

Bu standart, havaalanlarının faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Havaalanları, çevrelerinde yaşayan insanlar için gürültü kirliliği gibi çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bu standart, havaalanlarının faaliyetlerinden kaynaklanan gürültüyü en aza indirerek, havaalanlarının çevresindeki insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

ISO 20906, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir ve havaalanlarındaki gürültü kirliliğinin azaltılması konusunda dünya genelinde bir referans noktası olarak kullanılmaktadır.

ISO 20906 Havaalanı Çevresi Gürültü Azaltılması Standardı

ISO 20906 havaalanı çevresi gürültü azaltılması standardı, uçak sesinin güvenilir ölçümü için gerekli şartları ortaya koymaktadır. Standart, birden çok uçak ve başka gürültü kaynaklarının bulunduğu karmaşık bir gürültü ortamında, ses – olay tanıması için bir eşik sisteminin tanımını yapmaktadır.

ISO 20906:2009 şunları içermektedir:

  • Havaalanları çevresinde daimi olarak monte edilmiş bir gürültü izleme sisteminin tipik uygulaması.
  • Uçakların çalışma gürültülerinin tanımlanabilmesi için tespit edilmesi gerekli miktarlara ilişkin şartların sağlanması.
  • Seçilmiş bölgelerde uçak sesinden kaynaklanan gürültü basınç düzeylerinin devamlı suretle izlenebilmesi için gerekli cihazların çalışma spesifikasyonları ve bu cihazların gözetimsiz çalışacak şekilde montaj şartları
  • Bir havaalanında uçakların çalışma gürültülerinin izlenmesi şartları
  • Rapor edilmesi gereken veriler bu raporların bildirim sıklıklarına ilişkin şartların belirlenmesi

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment