ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, bir kuruluşun tedarik zincirinin güvenliğini artırması için belirli bir çerçeve sunar.

ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetiminde bir dizi fayda sunar. Bu faydalar arasında, tedarik zincirinin güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması, risklerin azaltılması, güvenlik standartlarının artırılması, müşteri memnuniyetinin artırılması, tedarik zinciri maliyetlerinin azaltılması ve ticari itibarın korunması yer alır.

ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetimi için bir çerçeve sağlar. Bu çerçeve, bir kuruluşun tedarik zincirindeki riskleri değerlendirmesini, risk yönetimi planları oluşturmasını, güvenlik standartlarını belirlemesini ve uygulamasını sağlar. Ayrıca, tedarik zincirindeki faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntem sunar.

ISO 28000, tedarik zinciri güvenliği yönetiminde en iyi uygulamaları içerir ve tedarik zinciri yönetiminde dünya çapında kabul görmüş bir standarttır. Bu standart, tedarik zinciri yönetiminde herhangi bir sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Özellikle, nakliye, lojistik, perakende, otomotiv, elektronik ve gıda endüstrisi gibi sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için faydalıdır. ISO 28000, bir kuruluşun tedarik zincirindeki güvenliği artırmasına yardımcı olarak, tedarik zinciri yönetiminde daha etkili, güvenli ve verimli bir yaklaşım benimsemesine yardımcı olur.

ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır. Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

  • Kuruluşun, Tedarik Zinciri Güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, tedarik zinciri risklerinin etkin yönetilmesini hedefler,
  • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar,
  • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek, sistemin yönetim tarafından desteklenmesini sağlar,
  • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak iş ve işlemlerde kolaylık sağlar,
  • Avrupa pazarında faaliyet gösteren kuruluşlar için; AEO( Authorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşlara olan güvenini artırır,
  • Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini sağlar,
  • Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerini azaltır,
  • Sistemin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur,
  • Etkin bir Güvenlik Yönetimi Sistemi uygulanması sağlayarak, uluslararası rekabet avantajı sağlar.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment