ISO 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) tarafından geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlar.

ISO 18001 standardı, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini yönetmek ve sürekli olarak iyileştirmek için gereken çerçeveyi sağlar. Bu gereksinimler arasında, işyeri sağlığı ve güvenliği politikaları, tehlike ve risk yönetimi, eğitim ve farkındalık, acil durum planlama ve sürekli iyileştirme yer alır.

ISO 18001 sertifikası, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ISO 18001 gereksinimlerine uygun olarak uyguladığını ve çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli tedbirleri aldığını gösterir. Bu sertifika, bir organizasyonun yasal ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirdiğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlediğini de gösterir.

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir standarttır.

Iso 45001 İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlamaktadır.