CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde piyasaya sürülen ürünlerin belgelendirilmesi için gerekli olan bir belgedir. Bu belge, ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbestçe dolaşmasını ve satılmasını sağlar.

CE belgesi, bir ürünün Avrupa Birliği’nin güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma mevzuatlarına uygun olduğunu belgelemek için kullanılır. Bu belge, üretici veya ithalatçı tarafından alınır ve ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbest dolaşımını sağlar.

CE belgesi, bir ürünün belirli AB yönergelerine uygun olduğunu gösterir. Bu yönergeler arasında tıbbi cihazlar, oyuncaklar, elektronik ekipmanlar ve inşaat malzemeleri gibi birçok ürün kategorisi bulunmaktadır. Ürünlerin belgelendirilmesi için, üreticilerin veya ithalatçıların belirli test ve değerlendirme prosedürlerine uymaları gerekmektedir.

CE belgesi, ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbestçe dolaşmasını sağlar, ancak ürünlerin diğer ülkelerde de geçerli olması için ek belgelendirme gerekebilir. CE belgesi, ürünlerin AB üyesi ülkelerde pazarlama ve satış yapabilmeleri için gereklidir ve tüketici güvenliği açısından önemlidir.

CE Belgesi

Avrupa Normlarına Uygunluk İşareti CE İşareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İşareti aşağıda ki şekilde sembolize edilmektedir.

CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment