ISO 14001, çevre yönetim sistemi standardıdır ve bir organizasyonun çevre ile ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirerek çevre performansını iyileştirmesine yardımcı olur. Bu standarda uygun olarak kurulan bir çevre yönetim sistemi, bir organizasyonun çevresel etkilerini azaltmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasına yardımcı olur.

ISO 14001 standardı, bir organizasyonun çevresel performansını iyileştirmesi için gerekli olan çerçeveyi sağlar. Bu çerçeve, çevre politikası ve hedefleri belirleme, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi, yasal ve diğer gereksinimleri yerine getirme, eğitim ve farkındalık, acil durum planlama ve sürekli iyileştirme gibi konuları kapsar.

ISO 14001 sertifikası, bir organizasyonun çevre yönetim sistemi gereksinimlerini ISO 14001 standardına uygun olarak uyguladığını ve çevre performansını sürekli olarak iyileştirdiğini gösterir. Bu sertifika, bir organizasyonun çevresel etkilerini azaltma, kaynakların daha verimli kullanılması ve sürdürülebilirlik için gereken adımları attığını da gösterir.

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir standarda uygun olduğunu gösterir.

Çevre Yönetim Sistemi!

İso14001 çevre sağlığı yönetim sistemi firmanın hizmet veya ürününün, hammaddeden başlayarak son ürün/hizmet olana kadar geçen sürecin her safhasında çevre faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli kontrol ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye vereceğiniz zararın en aza indirilmesini sağlayan yönetim sistemidir.

Bu standartlarda,  ne üretildiği ya da ne hizmetin verildiği değil nasıl üretildiği, üretimde çevrenin korunmasını sağlayan standart serisidir. Kurduğunuz sistemdeki çevre performansının izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uygunluğu baz alınır.

ISO 14001 Sertifikasyonu Faydaları

  • Yasal şartlara uyumun artırılmasını sağlar,
  • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar,
  • Maliyet ve verimliliğin kontrolünün artırılmasını sağlar,
  • Kurumunuzun çevreye olan etkisini azaltırsınız,
  • Müşterilerinizin ve yasal otoritelerin çevreye zarar vermeyen bir işletme olarak çalışmasında dolayı güvenini kazanırsınız,
  • Enerji, su, vb. kaynaklarda tasarrufu sağlarsınız,
  • Çevreye bıraktığınız atıkları azaltırsınız,

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment